Základní pravidla hry Polarity™

Než hra začne, rozdělí se mezi dva hráče 52 černobílých disků.

Cílem hry je zahrát všemi svými 26 disky a přitom pokoušet svého oponenta, aby způsobil chyby na discích, které jsou již na hrací ploše. Chyby jsou příležitostí k získání bodů. Když jeden z hráčů použije všechny své disky, hra končí a ten, kdo má nejvyšší skóre, vyhrává!

Jak vyhrát

K vítězství musí hráč získat do své moci disky ve formě hromádek disků, nazývaných Věže. Věž se vytváří tím, že jeden z hráčů způsobí reakci, která má za následek, že se dva nebo více disků dostanou se sebou navzájem do kontaktu. Body určíme tak, že spočítáme disky, které má každý hráč ve Věžích své vlastní barvy. Základní disky a Stojící disky se jako body nezapočítávají. Disky, které zůstávají v rukách hráče v závěru hry, jsou odečteny z jakýchkoli bodů, které hráč během hry získal.

Jak prohrát

Jsou tři způsoby, jak v Polarity™ prohrávat. První byl popsán v předcházejícím odstavci; máte-li v závěru hry méně bodů než váš oponent, prohráváte. Druhý způsob jak můžete prohrát, je způsobit, že se nějaký disk dostane do kontaktu s červeným diskem. Dotkněte se červeného středu jakýmkoli diskem a hra skončila. Zatřetí prohrává kterýkoli hráč, který způsobí, že červený disk úplně odkryje tečku ve středu hrací plochy. Pokud se středový bod odkryje jen částečně, musí být červený disk ponechán tam, kde se na konci tahu právě nachází.

Kompletní pravidla a Strategickou příručku si můžete stáhnout zde .